Nadanie Szkole imienia Władysława Broniewskiego.
Utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Toruniu.

Nadanie Szkole imienia Władysława Broniewskiego.
    Nadanie imienia i odczytanie aktu fundacyjnego odbyło się na boisku szkolnym. Część oficjalną prowadził nauczyciel Przysposobienia Obronnego mgr A Chmiel. Nowy sztandar ufundowany przez dyrektora naczelnego "Metalchemu" inż. J. Buchotza wręczono dyrektorowi ZSM-u mgr A. Patykowi, a następnie odbyła się ceremonia wbijania pamiątkowych gwoździ w otrzewie sztandaru.

 

    Druga część uroczystości było oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej wmurowanej w ścianę frontową szkoły. Odsłonięcia tablicy dokonał ówczesny sekretarz KWPZPR T. Filipowicz. Częścią artystyczną zajęła się młodzież ZSM pod kierunkiem nauczycieli j. polskiego mgr R. Jonasz i mgr M Cymar. Na program artystyczny złożyły się ówczesne pieśni patriotyczne i recytacje poezji Wł. Broniewskiego.

Data nadania szkole  im. Wł. Broniewskiego: 25.V.1977

Utworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego
5 listopada 1996 roku na sesji Zarządu Miasta Torunia podjęto decyzję o utworzeniu na bazie Zespołu Szkół Mechanicznych i klubów sportowych AZS UMK i TKK Pacyfic Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Tym  samym zakończyły się 6-letnie zabiegi o przyznanie statusu szkoły mistrzostwa.

  Decyzję Zarządu Miasta Torunia przedłożono pod obrady Rady Miejskiej. Wniosek zaaprobowano 28 listopada 1996 roku. Od 1 stycznia 1997 roku rozpocznie się więc nowy etap w szkoleniu sportowych talentów. Wioślarze i kolarze będą mieli szkołę, w której ich sportowe pasje nie będą kolidowały z nauką. Jest to pierwsza tego typu placówką w naszym Województwie.

 

HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH w Toruniu.
Po okupacji hitlerowskiej szkoła dała początek szkolnictwu zawodowemu miasta Torunia. W pierwszym roku swego istnienia skupiła wszystkie kierunki szkolenia zawodowego. Oficjalne otwarcie szkoły pod nazwą Publicznej Dokształcającej Szkoły Zawodowej odbyło się w kwietniu 1945r. W ciągu 56 lat istnienia szkoła kilkakrotnie zmieniła siedzibę i nazwę. Różne też spełniała zadania.

W dniu otwarcia szkoła liczyła 32 uczniów oraz  4 nauczycieli. Nauka odbywała się w godzinach popołudniowych. Pierwszym dyrektorem został Arkadiusz Bederski. W lipcu 1946r. opuścili szkołę pierwsi absolwenci. W roku szkolnym 1946/47 szkoła liczyła 651 uczniów skupionych w 22 oddziałach i 11 grupach zawodowych. Rada pedagogiczna składała się z 15 nauczycieli. Gdy w 1948 roku zwiększyła się liczba uczniów, szkołę podzielono.

Powstała Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa nr 1 – męska, nr 2 – żeńska i nr 3 – ogólno zawodowa. Podzielono także grono pedagogiczne z godnie z przydatności zawodowej. Obowiązki dyrektorów pełnili Klimek Hierwnim i Lucjan Kinolak.

1 września 1955r. oddano 65 młodzieży nowoczesny budynek obecnych warsztatów szkolnych. 10 lat później w roku 1965 Zawodnicza Szkoła Mechaniczna Nr.1 przeprowadziła się z budynku przy ulicy Strumykowej do obecnego budynku szkolnego. Przy szkole oddano do użytku dla młodzieży szkolnej boiska sportowe i mini trybunę. Powstały również pracownie przedmiotowe: fizyki, technologii, maszynoznawstwa, elektrotechniki i materiałoznawstwa.

W roku 1974 decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego do obecnego budynku szkoły zostały przeniesione klasy kierunku mechanicznego Liceum Zawodowego Nr 1 w Toruniu. W roku 1975 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Mechanicznych. W tym samym roku do Zespołu zostaje włączona trzecia szkoła:

-         Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

-         Przyzakładowa „EMA APATOR”.

Zespół Szkół Mechanicznych Liczył wówczas 1260 uczniów i posiadał 36 oddziałów. W roku 1976/77 posiadała 26 oddziałów i 965 uczniów. Rada Pedagogiczna składała się z 83 nauczycieli i instruktorów. Szkoła kształciła młodzież  w II różnych specjalnościach takich jak:

-         Ślusarz mechanik

-         Ślusarz narzędziowy

-         Tokarz

-         Frezer

-         Mechanik precyzyjny

-         Mechanik maszyn biurowych

-         Mechanik budowy i naprawy maszyn

-         Mechanik obróbki skrawaniem

-         Elektromechanik

-         Monter układów elektrycznych i automatyki przemysłowej.

1 września 1982 roku dyrektorem szkoły został Paweł Bednarek, który przejął szkołę po Lucjanie Patyku. Po kilku letnich staraniach się o status szkoły sportowej dyrektor Bednarek wraz z Radą Pedagogiczną dopiął swego. 1996 roku powstała Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Szkoła  ta zaczęła kształcić sportowców o profilach: wioślarstwo i kolarstwo.

      1 września 1997r. wraz z nowym dyrektorem Jerzym Olewnikiem do Zespołu Szkół Mechanicznych zostaje włączone XIII Liceum Ogólnokształcące. Wtedy właśnie otworzyła się nowe możliwości i profile dla przyszłych sportowców. Nowo powstałe klasy liceum przejęły także dyscypliny jak wioślarstwo, kolarstwo, lekkoatletykę, hokej.